Gap messenger
Download

📕 گزیده کتاب رسول مولتان | قسمت ۱۰۷

➖➖➖➖➖➖
برای سمینار سفیران فرهنگی که رفته بود تهران، یکی از رایزن‌ها در سخنرانی‌اش گفته بود:« ما رایزن‌های فرهنگی، مثل برگ‌های درختی هستیم که ریشه‌اش شما مسئولین در تهران هستید. هر چه بهتر و درست‌تر از ما حمایت کنید، این درخت پر بارتر و با نشا‌ط‌تر می شود.» این جمله را با حسرتی برای من گفت که ‌فهمیدم خودش و بی‌محبتی‌هایی را که در حقش شده بود، مقابل این جمله گذاشته است. حمایتی که واقعاً از او دریغ شد و غریبانه در غربت به شهادت رسید.
➖➖➖➖➖➖

👈 جهت مشاهده مطالب قبلی در خصوص کتاب شرح زندگی #شهید_رحیمی روی #رسول_مولتان کلیک نمایید.

🇮🇷 @ShahidRahimi

24 October 2018 | 03:22