Gap messenger
Download
icon download بولتن-تیر-1401.pdf

⭐️ #نشریه_بولتن_خبری

📌 دانشگاه شهید باهنر کرمان در رسانه ها

🔶 بولتن خبری روابط عمومی دانشگاه در تیر ماه 1401

⚠ برای مشاهده خبر در رسانه مربوطه بر روی لینک خبر در فایل PDF کلیک نمائید.

🔵 دانشگاه شهیدباهنرکرمان

⚜ @Sbukerman_official ⚜

3 August 2022 | 09:36