Gap messenger
Download

⭐️ #اطلاعیه

📌تعطیلی دانشگاه شهید باهنر کرمان در مردادماه 1401

🔹به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید باهنر کرمان به نقل از حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی، بدین‌وسیله به اطلاع دانشجویان، دانش آموختگان و سایر متقاضیان خدمات آموزشی و تحصیلات تکمیلی می‌رساند که:
🔹ارائه خدمات از 1 مردادماه لغایت 31 مردادماه1401 امکان پذیر نبوده و این افراد می‌توانند از 1 شهریور ماه 1401 جهت انجام امور مربوط به فارغ التحصیلی، گواهی و سایر موارد به دانشگاه مراجعه نمایند.

🔹شایان ذکر است، برگزاری کلاس‌های دوره تابستانی 1401 طبق تقویم آموزشی و برنامه ارائه شده قبلی، از 1 مرداد 1401 در محل‌های مشخص شده، به قوت خود باقی است.

🔵 دانشگاه شهید باهنر کرمان

⚜ @Sbukerman_official ⚜

3 August 2022 | 09:36