Gap messenger
Download

⭐️ #اخبار

به منظور رفع مشکل توسعه حوزه دانش‌بنیان‌ها و ورود به عرصه تولید؛
📌تدوین پیش نویس تفاهم نامه بین دانشگاه شهید باهنر کرمان و شهرک صنعتی سدید کرمان

🔹به منظور ورود به عرصه تولید و رفع مشکل توسعه حوزه دانش‌بنیان‌ روز یکشنبه 2مرداد ماه 1401 پیش نویس تفاهم نامه دانشگاه شهید باهنر کرمان و شهرک صنعتی سدید کرمان تدوین شد.

⬅برای مشاهده ادامه خبر کلیک کنید.
http://yun.ir/hm5lqa
🔵دانشگاه شهیدباهنر کرمان

⚜ @Sbukerman_official ⚜

25 July 2022 | 07:56