Gap messenger
Download

⭐️ #اخبار

در راستای تحقق شعار سال؛
📌کلنگ زنی ساختمان جدید مرکز آموزش عالی راور دانشگاه شهید باهنر کرمان

🔹دکتر حسین اکبری فرد سرپرست دانشگاه شهید باهنر کرمان گفت: به منظور انجام فرمایشات مقام معظم رهبری با هدف اشتغال آفرینی توسعه مرکز آموزش عالی فرش راور و ایجاد پژوهشکده از اولویت‌های دانشگاه است.

⬅برای مشاهده ادامه خبر کلیک کنید.
http://yun.ir/bi7173
🔵دانشگاه شهید باهنر کرمان

⚜ @Sbukerman_official ⚜

13 May 2022 | 05:30