Gap messenger
Download

⭐️ #اخبار

📌 با حضور رئيس، معاون، استادان و كاركنان دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي، روز دوشنبه ٢٠ديماه ١٤٠٠ از خانم الهه ضيغم پور كارشناس آموزشي، که بعد از سالها خدمت در این دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه شهيد باهنر كرمان به بازنشستگی نائل آمد تجلیل و قدردانی شد.

🔵 دانشگاه شهید باهنر کرمان

⚜ @Sbukerman_official ⚜

12 January 2022 | 12:28