Gap messenger
Download

⭐️ #اطلاعیه

📌بنا به درخواست‌های همكاران مبنی بر تمدید زمان دوره های ضمن خدمت (دوره های قبل) در سامانه vianna به اطلاع می رساند این آزمون‌ها برای آخرین بار از 19مهر تا21مهر1400 تمدید شد .
http://yun.ir/r8i949

🔹شایان ذکر است، آزمون‌های دوره جدید تا تاریخ 30 آبان ماه 1400 مهلت دارند.

🔵 دانشگاه شهید باهنر کرمان

⚜ @Sbukerman_official ⚜

10 October 2021 | 03:58