پیام‌رسان گپ
دریافت
icon download h.pdf

⭐️ #اطلاعیه

📌هجدهمین همایش ملی با عنوان هویت ایرانی برنامه درسی و آموزش در عصر پسا کرونا

🔵 دانشگاه شهید باهنر کرمان

⚜ @Sbukerman_official ⚜

۲۲ شهریور ۱۴۰۰ | ۰۵:۵۷