پیام‌رسان گپ
دریافت

⭐️ #اطلاعیه

📌دومین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک

🔵 دانشگاه شهید باهنر کرمان

⚜ @Sbukerman_official ⚜

۲۲ شهریور ۱۴۰۰ | ۰۲:۳۲