پیام‌رسان گپ
دریافت

⭐️ #اطلاعیه

📌فراخوان جذب دوره پژوهشگری پسادکتری

🔵 دانشگاه شهید باهنر کرمان

⚜ @Sbukerman_official ⚜

۲۱ شهریور ۱۴۰۰ | ۰۵:۲۵