Gap messenger
Download

#به_تو_از_دور_سلام

💢 طرح زیارت نیابتی دانش‌آموزان و خانواده های صدرایی
توسط روحانیون مدارس صدرا

🔺همزمان با اولین اجلاس سراسری رابطین و روحانیون مدارس صدرا
نوزدهم تا بیست‌ویکم مهرماه ۱۴۰۰

🔻جهت ثبت نام در این طرح، نام و نام خانوادگی خود را به شماره زیر پیامک نمائید.

۵۰۰۰ ۴۰۰ ۱۰ ۳۳ ۱۵۳

📌 #سازمان_مدارس_صدرا

📥 @imso_ir | http://imso.ir

8 October 2021 | 05:05