Gap messenger
Download

امـام‌خـامـنـه‌ای:

بنده انتظارم از جوان‌ها این است
که حرکت به سمت صندوق‌های رأی
را هرچه میتوانند ترغیب کنند؛بخصوص
رأی‌اوّلی‌ها که عدهٔ کثیری رأی‌اوّلی داریم.
حضور این‌ها در انتخابات در واقع برای
این‌ها مثل جشن تکلیف سیاسی است..!

🇵🇸 @Roshangari_ir

26 February 2024 | 11:35