Gap messenger
Download

حتی جریان انقلاب هم دچار کنشگریِ منفعلانه شده و در ترویج و نشر زخم‌ها و ضعف‌های نظام از جبهه دشمن تأثیرپذیرفته!
چرا نباید قوت‌ها را جهت القای امید در جامعه نشر بدیم؟ چرا نباید از مسئولین جهادی تمجید کنیم؟
پ.ن:خدمت‌رسانی دکتر آقامیری استاندار قم به عاشقان امام زمان (عج)
خدا قوت

✍ شیخ شبانی

🇵🇸 @Roshangari_ir

25 February 2024 | 07:31