Gap messenger
Download

وندی شرمن: تیم ایرانی برجام (آقای ظریف و شرکا) فرق lift
و remove را نمی‌دانستند، خیال کردند تحریم رفع میشود!

🆘 @Roshangari_ir

10 June 2023 | 04:00