Gap messenger
Download

رهبر انقلاب امروز: وحدت مسلمانان تاکتیکی نیست بلکه یک امر اصولی است

🔹بعضی خیال می‎کنند حالا به خاطر شرایط خاصی ما باید باهمدیگر متحد باشیم. نه، این یک امر اصولی است. هم‌افزایی مسلمان‎ها لازم است؛ اگر مسلمان‎ها متحد باشند هم‌افزایی می‎کنند، همه‌شان قوی می‎شوند. اتحاد مسلمانان یک فریضه‌ی قطعی قرآنی است.

🆘 @Roshangari_ir

24 October 2021 | 06:26