Gap messenger
Download

▪طی پنج سال گذشته ۲۶۰۰ نخبه ایرانی فارغ التحصیل از ۲۰۰ دانشگاه برتر دنیا به ایران برگشتند.
سئوال اینست آیا به‌همان اندازه که فرار نخبه‌ها از کشور توسط رسانه ها پروموت می‌شود، بازگشت آنها به وطن هم پروموت می‌شود؟
خیر! مسئله اینست شما چیزی را که به‌نفع رسانه‌ها باشد خواهید دانست!

✍ مصطفی عاشوری 🇮🇷


🆘 @Roshangari_ir
🔺 http://Instagram.com/roshangari03

24 October 2021 | 03:00