Gap messenger
Download

📊 ادامه کنترل چاپ پول تورم‌زا در دولت #رئیسی

🔹 دولت رئیسی در دو ماه نخست فعالیت خود، اقدام تورم‌زا و خطرناک دولت روحانی در چاپ پول برای رفع کسری بودجه را متوقف کرده است.

🔹 بر این اساس متوسط رشد ماهانه پایه پولی در ماه‌های مرداد و شهریور به ۰/۱۵ درصد سقوط کرده که ۱۲ برابر کمتر از متوسط رشد ماهانه پولی در دولت روحانی است.

🆘 @Roshangari_ir
🔺 http://Instagram.com/roshangari03

24 October 2021 | 01:00