Gap messenger
Download

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
👇👇👇👇👇👇👇👇
اطلاعیه
کارنامه نمرات آموزشهای مجازی از دیروز در مدبر قرار گرفته است با توجه به شرایط ویژه صدور کارنامه
👈 معدل کارنامه ملاک رتبه دانش آموز نمی باشد
👈اگر در درسی نمره ندارید در واقع نمره شما در آن درس صفر می باشد و مبایست در اسرع وقت با هماهنگی با دبیر درس مورد نظر نسبت به جبران نقص اقدام فرمایید
👈 به هیچ عنوان. 👈 به هیچ عنوان.
👈 به هیچ عنوان .👈 به هیچ عنوان
دانش آموزانی که در حضور در کلاس و ارسال تکالیف و آزمون ها کوتاهی می کنند با دانش آموزان کوشا و منضبط. که این موارد را رعایت می کنند یکسان نبوده و ممکن است نمره لازم را کسب ننموده و
🛑 مشمول کلاسهای تابستانی حضوری و آزمون حضوری مردادماه گردند

4 May 2020 | 05:35