Gap messenger
Download

💠سومین سری دیدار مردمی شهردار نجف آباد در سال 1399

🔸شهردار نجف آباد به منظور تکریم شهروندان شریف نجف آباد و تسهیل و در دسترس بودن پرونده ها، اطلاعات و کارشناسان مناطق، دیدارهای مردمی خود را به همراه معاونین در محل شهرداریهای مناطق برگزار می نماید.

🔸روز ملاقات مردمی مناطق طبق جدول اعلامی می باشد، لذا همشهریان عزیز می توانند با نوبت گیری قبلی در روز یکشنبه از شهرداری منطقه مربوطه اقدام به ملاقات شهردار و طرح موارد و مسائل مورد نظر خویش نمایند.

🔴از شهروندان عزیز تقاضا می گردد در این دیدارها پروتکلهای بهداشتی را رعایت نمایند.

🌐 مشروح 💥خبر در: http://news.najafabad.ir
✅ http://Najafabad.ir
❣http://instagram.com/Njf1400
🔷 http://instagram.com/Najafabad1400
🔴IRAN : @Njfabad
🆔 @Dshahr

15 September 2020 | 07:40