Gap messenger
Download
شارژ مترو مشهد

شارژ مترو مشهد

MetroTickets
با سلام
برای خرید شارژ تک سفره مترو مشهد میتوانید از این بات استفاده کنید
لازم به ذکر است بلیط خریداری شده صرفا تا ساعت ۲۴ همان روز خریداری شده قابل استفاده می باشد .