Gap messenger
Download

ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻧﺎﺳﻴﻮﻧﺎﻝ ﺭﻭﺯ 12 ﻣﻬﺮﻣﺎﻩ 1341 ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﺍﯼ ﺩﺭ ﺣﺪﻭﺩ 10 ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﻭ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﻣﻮﻧﺘﺎﮊ ﻭ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺩﺭ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺍﮐﺒﺎﺗﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ ﻭ ﺍﺯ 28 ﺍﺳﻔﻨﺪﻣﺎﻩ 1342 ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺍﺗﻮﺑﻮﺱ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﻛﺮﺩ . ﻣﻮﺳﺴﺎﻥ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺁﻗﺎﻳﺎﻥ ﺣﺎﺝ ﻋﻠﻲ ﺍﮐﺒﺮ ﺧﻴﺎﻣﻲ ، ﺍﺣﻤﺪ ﺧﻴﺎﻣﻲ، ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺧﻴﺎﻣﻲ ﻭ ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ ﻣﺮﺿﻴﻪ ﺧﻴﺎﻣﻲ ﻭ ﺯﻫﺮﺍ ﺳﻴﺪﻱ ﺭﺷﺘﻲ ﺑﻮﺩﻧﺪ

برای رای دادن به این مطلب،لایک کنید.
ارسالی از سارا
#دنیای_گپ
#محمودخیامی

17 December 2018 | 03:53