Gap messenger
Download

🏴امام حسن عسکری علیه السلام: عبادت در زیاد انجام دادن نماز و روزه نیست، بلکه عبادت با تفکّر و اندیشه در قدرت بی منتهای خداوند در امور مختلف می باشد.

23 September 2023 | 06:49