Gap messenger
Download

#پاسخ_به_سوالات

سوال: سلام علیکم. از پول خمس داده شده زمینی را خریداری کرده ام حال قیمت این زمین چند برابر شده است آیا باید خمس آنرا محاسبه پرداخت کنم؟

پاسخ: سلام علیکم. هر وقت فروختید میتوانید خمس آن را یکجا بدهید. هر سال هم میتوانید متناسب با افزایش قیمت خمس مقدار افزوده را بپردازید.

✅سوالات خود را از طریق سامانه زیر ارسال نمایید

https://digiform.ir/ayatollahaminestefta

8 January 2022 | 11:32