Gap messenger
Download
Pinned Message
msgImage: ✅ شروع سرور صد و ده نبرد جهانی بازی #عصر_پادشاهان ...

✅ شروع سرور صد و دوازده نبرد جهانی بازی #عصر_پادشاهان با 12000 ســـکه هدیه

نوع 👈 سرور اسپیــد (45 روزه)
پوسته 👈 قابل انتخاب (فلات ایران و قرون وسطی)
تاریخ شروع 👈 چهارشنبـــه 1400/07/28 ساعت 16:00 🕓

✨ در این سرور حملات گینگیزها از همه نوع (غارت، نبرد، حمله با قهرمان و...) می‌باشد.
✨ به 30 بازیکنی که در 7 روز اول سرور ثبت نام کرده باشند، بسته سکه 400 عددی هدیه داده خواهد شد.

🌐 http://kingsera.com
🆔 @KingsEraGame

19 October 2021 | 06:13

عرض سلام و ادب خدمت شما بازیکنان گرامی؛

همانطور که وعده داده بودیم به 60 نفر از بازیکن‌هایی که در ده روز اول سرور 110 بیش از 1000 نفر جمعیت داشتند، به قید قرعه بسته سکه 250 تایی
اهدا شد.

این بسته در اکانت بازی برندگان شارژ شده است.

امیدواریم از بازی در این سرور و سایر سرورهای هیجان انگیز در آینده، لذت ببرید.

🌐 http://kingsera.com
🆔 @KingsEraGame

2 19 October 2021 | 10:28

کتیبه جاویدان "سرور 108 نبرد جهانی"

✔ با رسیدن به روزهای پایانی سرور 108 نبرد جهانی، گینگیزها 👿👿👿 #کتیبه افسانه‌ای خود را از سرزمین‌های دور به همراه لشکریانی انبوه به سمت شهرهایشان حرکت داده‌اند و سه شنبه 27 مهــر ماه "حدود ساعت ۱۶" کتیبه جاودان با گارد محافظ آن وارد شهرهای گینگیزها خواهد شد.

برای قهرمانان این سرور این شانس فراهم شده؛ که از طریق محافظت سه روزه از کتیبه جاودان نامشان را برای همیشه در کتاب افتخارات #عصرپادشاهان ثبت نمایند.💪


🆔 @KingsEraGame

18 October 2021 | 03:26

عرض سلام و ادب خدمت شما بازیکنان گرامی؛

همانطور که وعده داده بودیم به 60 نفر از بازیکن‌هایی که در ده روز اول سرور 107 واجد الشرایط بودند، به قید قرعه 20000 سکه اهدا شد.

✅ 10 بازیکن بسته سکه 500 تایی
✅ 50 بازیکن بسته سکه 300 تایی

این بسته در اکانت بازی برندگان در تاریخ 1400/07/17 شارژ شده است.
امیدواریم از بازی در این سرور و سایر سرورهای هیجان انگیز در آینده، لذت ببرید.

🌐 http://kingsera.com
🆔 @KingsEraGame

11 October 2021 | 10:37

✅ شروع سرور صد و یازده نبرد جهانی بازی #عصر_پادشاهان با 15.500 ســـکه هدیه

نوع 👈 سرور اسپیــد (45 روزه)
پوسته 👈 قابل انتخاب (فلات ایران و قرون وسطی)
تاریخ شروع 👈 دوشنبـــه 1400/07/19 ساعت 16:00 🕓

✨ در این سرور حملات گینگیزها از همه نوع (غارت، نبرد، حمله با قهرمان و...) می‌باشد.

🌐 http://kingsera.com
🆔 @KingsEraGame

10 October 2021 | 02:53

عرض سلام و ادب خدمت شما بازیکنان گرامی؛

همانطور که وعده داده بودیم به 50 نفر از بازیکن‌هایی که در ده روز اول سرور 109 سکه خریداری کرده بودند، به قید قرعه بسته سکه 300 تایی
اهدا شد.

🔸 این بسته در اکانت مرکزی برندگان شارژ شده است.

امیدواریم از بازی در این سرور و سایر سرورهای هیجان انگیز در آینده، لذت ببرید.

🌐 http://kingsera.com
🆔 @KingsEraGame

2 October 2021 | 05:52

هدیه ویژه، 15 هزار ســـکهبه قید قرعه به 60 بازیکنی که در 10 روز اول سرور جمعیت اکانتِ شان از 1000 عبور کند، 250 سکه بازی هدیه داده خواهد شد.

امیدواریم از بازی در این سرور لذت ببرید.

🌐 http://kingsera.com
🆔 @KingsEraGame

2 October 2021 | 04:38

✅ شروع سرور صد و ده نبرد جهانی بازی #عصر_پادشاهان با 60 بسته 250 تایی ســـکه هدیه

نوع 👈 سرور اسپیــد (45 روزه)
پوسته 👈 قابل انتخاب (فلات ایران و قرون وسطی)
تاریخ شروع 👈 شنبـــه 1400/07/10 ساعت 16:00 🕓

✨ در این سرور حملات گینگیزها از همه نوع (غارت، نبرد، حمله با قهرمان و...) می‌باشد.

🌐 http://kingsera.com
🆔 @KingsEraGame

30 September 2021 | 11:28

کتیبه جاویدان "سرور 106 نبرد جهانی"

✔ با رسیدن به روزهای پایانی سرور 106 نبرد جهانی، گینگیزها 👿👿👿 #کتیبه افسانه‌ای خود را از سرزمین‌های دور به همراه لشکریانی انبوه به سمت شهرهایشان حرکت داده‌اند و پنجشنبه 8 مهــر ماه "حدود ساعت ۱۶" کتیبه جاودان با گارد محافظ آن وارد شهرهای گینگیزها خواهد شد.


برای قهرمانان این سرور این شانس فراهم شده؛ که از طریق محافظت سه روزه از کتیبه جاودان نامشان را برای همیشه در کتاب افتخارات #عصرپادشاهان ثبت نمایند.💪


🆔 @KingsEraGame

29 September 2021 | 09:52

هدیه ویژه، 15 هزار ســـکه

به قید قرعه به 50 بازیکنی که در 10 روز اول سرور سکه خریداری کرده باشند، 300 ســکه بازی هدیه داده خواهد شد.
امیدواریم از بازی در این سرور لذت ببرید.

🌐 http://kingsera.com
🆔 @KingsEraGame

16 September 2021 | 03:46

✅ شروع سرور صد و نه نبرد جهانی بازی #عصر_پادشاهان با 50 بسته 300 تایی ســـکه هدیه

نوع👈 سرور اسپیــد (45 روزه)
پوسته👈 قابل انتخاب (فلات ایران و قرون وسطی)
تاریخ شروع👈 یکشنبه 1400/06/28 ساعت 16:00 🕓

✨ در این سرور حملات گینگیزها از همه نوع (غارت، نبرد، حمله با قهرمان و...) می‌باشد.

🌐 http://kingsera.com
🆔 @KingsEraGame

16 September 2021 | 03:35

کتیبه جاویدان "سرور 105 نبرد جهانی"

✔ با رسیدن به روزهای پایانی سرور 105 نبرد جهانی، گینگیزها 👿👿👿 #کتیبه افسانه‌ای خود را از سرزمین‌های دور به همراه لشکریانی انبوه به سمت شهرهایشان حرکت داده‌اند و پنجشنبه 25 شهریورماه "حدود ساعت ۱۶" کتیبه جاودان با گارد محافظ آن وارد شهرهای گینگیزها خواهد شد.


برای قهرمانان این سرور این شانس فراهم شده؛ که از طریق محافظت سه روزه از کتیبه جاودان نامشان را برای همیشه در کتاب افتخارات #عصرپادشاهان ثبت نمایند.💪


🆔 @KingsEraGame

15 September 2021 | 03:57

هدیه ویژه، 16 هزار ســـکه

به قید قرعه به 80 بازیکنی که در 10 روز اول سرور دارای حداقل 2 شهر باشند، 200 ســکه بازی هدیه داده خواهد شد.

امیدواریم از بازی در این سرور لذت ببرید.

🌐 http://kingsera.com
🆔 @KingsEraGame

11 September 2021 | 04:46

✅ شروع سرور صد و هشت نبرد جهانی بازی #عصر_پادشاهان با 80 بسته 200 تایی ســـکه

نوع👈 سرور اسپیــد (45 روزه)
پوسته👈 قابل انتخاب (فلات ایران و قرون وسطی)
تاریخ شروع👈 چهارشنبه 1400/06/20 ساعت 16:00 🕓

✨ در این سرور حملات گینگیزها از همه نوع (غارت، نبرد، حمله با قهرمان و...) می‌باشد.

🌐 http://kingsera.com
🆔 @KingsEraGame

11 September 2021 | 11:55

عرض سلام و ادب خدمت شما بازیکنان گرامی؛

همانطور که وعده داده بودیم به 106 نفر از بازیکن‌هایی که در هفت روز اول سرور 106 ثبت نام کرده بودند، به قید قرعه 26000 سکه اهدا شد.

✅ 6 بازیکن بسته سکه 1000 تایی
✅ 100 بازیکن بسته سکه 200 تایی

این بسته در اکانت بازی برندگان شارژ شده است.
امیدواریم از بازی در این سرور و سایر سرورهای هیجان انگیز در آینده، لذت ببرید.

🌐 http://kingsera.com
🆔 @KingsEraGame

7 September 2021 | 11:31

کتیبه جاویدان "سرور 103 نبرد جهانی"

✔ با رسیدن به روزهای پایانی سرور 103 نبرد جهانی، گینگیزها 👿👿👿 #کتیبه افسانه‌ای خود را از سرزمین‌های دور به همراه لشکریانی انبوه به سمت شهرهایشان حرکت داده‌اند و پنجشنبه 11 شهریورماه "حدود ساعت ۱۶" کتیبه جاودان با گارد محافظ آن وارد شهرهای گینگیزها خواهد شد.


برای قهرمانان این سرور این شانس فراهم شده؛ که از طریق محافظت سه روزه از کتیبه جاودان نامشان را برای همیشه در کتاب افتخارات #عصرپادشاهان ثبت نمایند.💪


🆔 @KingsEraGame

2 September 2021 | 12:47

هدیه ویژه، 20 هزار ســـکه


به قید قرعه به 10 بازیکنی که در 10 روز اول سرور جمعیت اکانتِ شان از 2000 نفر عبور کند؛ 500 سکه بازی هدیه داده خواهد شد و همچنین به 50 بازیکنی که در 10 روز اول سرور جمعیت اکانتِ شان از 1000 عبور کند، 300 سکه بازی هدیه داده خواهد شد.

امیدواریم از بازی در این سرور لذت ببرید.

🌐 http://kingsera.com
🆔 @KingsEraGame

31 August 2021 | 02:40

✅ شروع سرور صد و هفت نبرد جهانی بازی #عصر_پادشاهان با 20 هزار سکه هدیه

نوع👈 سرور سوپر اکسپرس (60 روزه)
پوسته👈 قابل انتخاب (فلات ایران و قرون وسطی)
تاریخ شروع👈 چهارشنبه 1400/06/10 ساعت 16:00 🕓

✨ در این سرور حملات گینگیزها از همه نوع (غارت، نبرد، حمله با قهرمان و...) می‌باشد.

🌐 http://kingsera.com
🆔 @KingsEraGame

31 August 2021 | 02:32

عرض سلام و ادب خدمت شما بازیکنان گرامی؛


همانطور که وعده داده بودیم به 105 نفر از بازیکن‌هایی که در هفت روز اول سرور 105 ثبت نام کرده بودند، به قید قرعه بسته سکه 250 تایی اهدا شد.

این بسته در اکانت بازی برندگان شارژ شده است.

امیدواریم از بازی در این سرور و سایر سرورهای هیجان انگیز در آینده، لذت ببرید.


🌐 http://kingsera.com
🆔 @KingsEraGame

24 August 2021 | 09:24

✅ شروع سرور صد و شش نبرد جهانی بازی #عصر_پادشاهان با <color#FA9F09>26 هزار سکه هدیه</color>

نوع👈 سرور اسپیــــد (45 روزه)
پوسته👈 قابل انتخاب (فلات ایران و قرون وسطی)
تاریخ شروع👈 چهارشنبه 1400/06/03 ساعت 16:00 🕓

✨ در این سرور حملات گینگیزها از همه نوع (غارت، نبرد، حمله با قهرمان و...) می‌باشد.

🌐 http://kingsera.com
🆔 @KingsEraGame

23 August 2021 | 03:43