Gap messenger
Download

🌷مبحت، ملاط خانواده است

🔻انتشار برای نخستین بار

🔸حضرت آیت‌الله خامنه‌ای: محبت در حکم ملاط این بناست، وقتی که این ملاط بود، این دو تا سنگ، این دو تا آجر، این دو بخش به یکدیگر چسبندگی پیدا می‌کنند، این می‌شود یک مجموعه؛ - این ملاط را هرچه می‌توانند غلیظترش کنند و آن را ان‌شاءاللَّه برای سعادت خانواده‌ی خودشان حفظ کنند.

🌸 ۱۳۸۲/۰۱/۱۱
🌱 @Khamenei_Reyhaneh

1 July 2022 | 05:29