Gap messenger
Download

🔰شرط خدایی بودن

🔺حضرت آیت‌الله خامنه‌ای: اگر چنانچه یک انسان مسلمان، یک بخشی از زندگی‌اش را برای خدا قرار داد و در راه خدا قرار داد و دیگر بخشها را نه، این انسان صددرصد یک انسان خدایی و توحیدی نیست. شرط خدایی بودن به طور کامل این است که دربست و به‌طور کامل همه‌ی نمود‌های زندگی این انسان در راه خدا و برای خدا باشد. از جمله همسر گرفتن و از جمله فرزنددار شدن، از جمله آینده‌ی این فرزندان.

⬅بیانات در مراسم قرائت خطبه عقد آقای مرتضی الویری. متن کامل این بیانات را از پیوند زیر بخوانید:

📩 https://khl.ink/f/48266
#روز_ازدواج

🌸 ۱۳۵۶/۰۱/۱۱
🌱 @Khamenei_Reyhaneh

1 July 2022 | 01:39