Gap messenger
Download

🔹دکتر طهرانچی در مراسم تقدیر از دانشجویان مدال آور دانشگاه آزاد اسلامی:

🔺پذیرای دانشجویان مدال آور در دانشکده های مهارت و کارآفرینی دانشگاه آزاد اسلامی هستیم

🔺فناوری های پشتیبان ورزش را در دانشگاه خلق کنیم

🔺رقابت های ورزشی، صحنه تربیت اجتماعی است

بیشتر بخوانید👇👇👇
http://iau.ir/fa/news/1067

کانال رسمی دانشگاه آزاد اسلامی را دنبال کنید👇👇
@islamic_azaduniversity

20 October 2021 | 02:59