Gap messenger
Download

اگه دارین رشد میکنین ولی بقیه پشت سرتون حرف میزنن ،
خیلی بهشون توجه نکنین
به قول آندره ژید تو کتابش میگه:
«هر چه بالاتر بروی،
از نظر آنان که پرواز نمی دانند کوچکتر به نظر می‌رسی!»
پس فقط به اوج گرفتنت ادامه بده...☘!
#Mohanna..!

3 April 2024 | 03:31