Gap messenger
Download

📌 معمولا مشکلات بزرگ کم کم شکل می‌گیرند! مثل طلاق که کم کم شکل می گیره!

🔸 گاهی بی‌احترامی‌هایی که در محیط خانواده و نسبت به خانواده همسر وجود دارد، کم کم طرف مقابل را برای ادامه زندگی دلسرد می‌کند

🔹 گاهی قدرنشناسی‌هایی که مرد نسبت به وظایف سنگین همسرش در خانه بروز می‌دهد یا کنایه زدنهای زن به شوهرش در مورد جایگاه شغلی و درآمدش کم کم او را دلسرد می‌کند

🔸 گاهی یک رابطه به ظاهر کوچکِ مرد یا زن باجنس مخالف در محل کارش، به عنوانِ رابطه‌ی و... کم کم رابطه همسران را سرد می‌کند..

🔹 گاهی کم توجهی همسران نسبت بهم و درک نکردنِ همدیگر و اینکه سرشون فقط تو گوشی باشه و حتی موقع صحبت هم به هم توجه نکنند؛ کم کم رابطه‌ها را سرد می‌کند

🔸 گاهی اختلافات کوچک بی‌اهمیتی که هیچ کس حاضر به کوتاه آمدن نمی‌شود، کم کم بزرگ می‌شود و زندگی سرد می‌شود

✅ مواظب این کم کم‌ها باشید تا زندگی زیبای خودتون رو حفظ کنید تا همیشه خوشبخت و شاد باشید

❎ لطفا با مطالعه این متن فوری یاد رفتارهای نامناسب همسرتان نیاُفتید! بلکه سعی کنید خودتون رو اصلاح کنید تا ایشون هم از شما تاثیر گیرد

@Hamsardary

23 September 2023 | 10:26