Gap messenger
Download

برای اینکه روز به روز علاقه همسرتان را به خود بیشتر کنید چه کارهایی لازم است؟

1. هرگز از همسرتان جدا نخوابید

2. به مسائل زناشویی خود بیشتر اهمیت دهید

3. سلام و خداحافظی گرمی داشته باشید

4. با دوستان او رفتار اجتماعی داشته باشید

5. هرگز بدون همسرتان به مسافرت نروید

6. هیچ‌وقت از اسرار و ضعف‌های همسرتان علیه او استفاده نکنید

7. با هم و در کنار هم تغییر و رشد کنید

8. مراقبت و حمایت خود را از همسرتان کم نکنید.

@Hamsardary

19 September 2023 | 05:47