Gap messenger
Download

📌 مهارت های کلامی زن و شوهر


دو اصل مهم و اساسی و کاربردی در صحبت کردن همسران وجود دارد.


❶ هیچ گاه از ضمیر تو در ابتدای جمله استفاده نکنید.


❷ در ابتدای جملات از ضمیر من استفاده کنید.


به جای این جمله: تو همیشه دیر به منزل می آیی و من را عصبانی می کنی! بهتر است بگوییم: من از این که دیر به خانه می آیی احساس ناراحتی می کنم.
وقتی ما جمله را با تو شروع می کنیم در واقع حس سرزنش کردن و یا مقصر دانستن را در همسرمان ایجاد می کنیم و به تبع این حس، همسرمان تمایلی به گوش دادن به مابقی صحبت های ما را ندارد.


@Hamsardary

3 September 2023 | 05:45