Gap messenger
Download

هرگز ناجی و مسکن فردی که به تازگی از یک رابطه بیرون آمده ،طلاق گرفته یا جدا شده است، نشوید.
ممکن است فرد مقابل شما، برای فراموش کردن یک شکست عشقی یا بهم خوردن نامزدی قبلیش یا جدایی از همسرش ، فوری به یک رابطه جدید و ازدواج با فردی جایگزینی چون شما روی بیاورید. جایگزین پیدا کردن برای تسکین یک احساس، نه تنها او را آرم و قرار نمی دهد، بلکه در کلاف سردرگمی بیشتری گیر می افتد و شما فقط برای او یک چسب زخم موقتی گذرا خواهید بود. زمانی چشم باز می کند که می بینید نه از زندگی امروزش با شما راضی است و نه توانسته ردپای عشق قبلی را از قلبش پاک کند.
در حالیکه شما مدتی است که از انرژی ،وقت ،احساس و عاطفه خود را صرف این رابطه یک طرفه کرده و حالا احساس قربانی بودن خواهید داشت.
اگر در ابتدای آشنایی متوجه می شوید طرف مقابل شما به تازگی از یک ارتباط خارج شده است، بهتر است کاملا با صراحت و شفافیت از ادامه رابطه با این فرد خود داری کنید تا مدتی که فرد مقابل فرصت بازسازی خود بعد از پایان رابطه را داشته و مراحل سوگ را پشت سر گذاشته و آمادگی شروع یک ارتباط جدید به لحاظ ذهنی و روانی را به دست آورد.

@Hamsardary

28 August 2023 | 05:33