Gap messenger
Download

اول شهریور زادروز حکیم ابوعلی سینا این روزها با جانفشانی کادر درمان تاریخی مهم‌تر شده است.
با شیوع ویروس کرونا، پزشکان و کادر درمان شبانه روز تلاش می کنند تا بتوانند التیامی باشند بر دردهای مردم و عزیزان‌مان را از مرگ نجات دهند.
روز پزشک فرصتی برای قدردانی از جان‌گذشتگی و مهربانی شماست❤
ایران قدردان فداکاری شماست مدافعان سلامت🌹

23 August 2021 | 01:53