Gap messenger
Download

🌱 دندانپزشکی رایگان مداح معروف

🔹عبدالرضا هلالی، مداح شناخته‎شده در تکیه آقامرتضی علی منطقه ۱۲ تهران، یک درمانگاه دندانپزشکی برای نیازمندان ایجاد کرده تا آن‎ها رایگان مداوا شوند. او با کمک خیرین تاکنون موفق شده که دو یونیت برای درمانگاه خریداری کند.
@Farsna

20 February 2021 | 10:17