Gap messenger
Download

درختى كه ريشه هاى قوى داره به طوفان ميخنده.
#ضرب_المثل مالایی

@EngQuotations

26 January 2019 | 08:54

شايد يك سال طول بكشه، شايد يك روز طول بكشه، اما چيزيكه قسمتت باشه، راهش رو به سمتت پيدا ميكنه.

@EngQuotations

22 January 2019 | 09:42

هدف اينه كه با خاطره‌ها از دنيا بريم؛ نه با روياها.

@EngQuotations

20 January 2019 | 07:10

هر وقت خواستی تسلیم بشی به این فكر كن که چرا شروع كردی.

@EngQuotations

18 January 2019 | 08:28

به چیزی که احساس میکنی اعتماد کن، نه چیزی که میشنوی.

@EngQuotations

16 January 2019 | 07:52

No beauty shines brighter than of a good heart
هیچ زیبایی درخشان تر از قلب خوب نیست.

@EngQuotations

14 January 2019 | 10:17

زندگی خیلی راحت‌تر میشه اگه از توضیح دادن خودت به دیگران دست بکشی و فقط کاری رو انجام بدی که به نفعته.

@EngQuotations

13 January 2019 | 09:32

برای عوض کرن دنیایت، باید اولویت‌هایت رو عوض کنی.

@EngQuotations

11 January 2019 | 08:40

رشد کردن دردناکه. تغییر کردن دردناکه. ولی هیچ چیز دردناکتر از گیر کردن در جایی که به آن تعلق نداری، نیست.

@EngQuotations

9 January 2019 | 09:09

ادمای زندگیت باید منبع کاهش استرس باشن، نه باعث بیشتر شدنش.

@EngQuotations

8 January 2019 | 08:35

خوشحالی این نیست که هر چیزی را که میخواهی به دست آوری، بلکه اینه که از همه چیزهایی که داری لذت ببری.

@EngQuotations

6 January 2019 | 10:52

همیشه یادت بمونه تلاش کسی انعکاسی از علاقه آنها به توست.

@EngQuotations

5 January 2019 | 09:12

هیچ چیزی خارج از خودتان وجود ندارد که شما را قادر بکند که بهتر, قوی‌تر ,غنی‌تر , سریع‌تر یا باهوش‌تر شوید. همه چیز در درون تان هست. همه چیز وجود دارد.
چیزی را در بیرون خودتان جستجو نکنید.
#میاموتو_موساشی

@EngQuotations

3 January 2019 | 10:39

خودت باش, نه کسی که دنیا ازت می خواد.

@EngQuotations

2 January 2019 | 07:02

درون هر انسانی که میشناسید, یکی هست که نمیشناسید.

@EngQuotations

31 December 2018 | 09:25

واقعی ترین انسانها دوستان زیادی ندارن.
#توپاک_شکور

@EngQuotations

30 December 2018 | 06:53

دليل استرس، اضطراب و افسردگى اينه كه براى خشنود كردن ديگران زندگى ميكنيم.
#پائولو_کوئلیو

@EngQuotations

28 December 2018 | 11:34

دوستی‌ای که می تواند تمام شود هرگز یک دوستی واقعی نبوده است.
#جروم

@EngQuotations

27 December 2018 | 06:18

برای اینکه بزرگ و عاقل باشی؛ اول باید جوان و نادان باشی.

@EngQuotations

25 December 2018 | 06:19

بهترین دوست کسی است که تو را دوست داشته باشه، وقتی که فراموش می‌کنی خودت رو دوست داشته باشی.

@EngQuotations

23 December 2018 | 11:39