Gap messenger
Download

🔴با صرف ادعای بر حق بودن انسان برحق نمی‌شود

👈شهادت شهیدبهشتی و یارانش و هفته قوه قضائیه را گرامی می‌داریم

🔹این روزها برخی افراد را می‌بینیم که دم از عدالت می‌زنند و صحبت از اجرای قوانین بدون ترس از جوسازی‌ها می‌زنند که عملشان کاملا خلاف این است و منویات ولایت را دقیقا با ترس از جوسازی اجرا نمی‌کنند و بدتر از آن برای اینکه ضعف خود را بپوشانند با کمک فضای مجازی ولنگار منتقدان را به انواع تهمت‌ها گرفتار می‌کنند و مدعی انقلابی‌گری هم می‌شوند و توصیه به انقلابی ماندن هم دارند.

💠✍ #دکتر_جاویدنیا
🆔 @Dr_Javidnia

30 June 2022 | 02:33