Gap messenger
Download

🔴جرمش آن بود که اسرار هویدا می‌کرد (۲)

⁉ادامه سوال از برادران:

3⃣اگر آن اقدامات را انجام نمی دادم و در سمتی باقی می‌ماندم که تنها ارزشش اجرای اوامر ولایت و پاسداری خون شهدا و حق مردم است، آیا در گناه جنایات و صدمات لحظه به لحظه به نظام و حتی اهل بیت و شهدا و گناهانی که هر روزه در فضای مجازی رخ می‌دهد شریک نبودم؟
4⃣مگر کمند افرادی که سالها در سمتها و جایگاههای اجتماعی بالا هستند، اما هیچ خروشی در هیچ موضوعی در پیگیری اوامر ولی جامعه از آنها نمی‌بینیم که گاه برای حفظ سنگر؟! البته سنگری بدون جنگ، مگر برای حفظ جایگاه خود، مجبور به پهلو دادن به دشمن هم می‌شوند و گاهی برای پوشاندن انفعال خود، به جای جنگ با دشمن، خودیهایی که می‌جنگند را نشانه می‌روند تا انفعالشان پوشیده بماند یا در شرایطی که می‌بینند اراذل داخلی و خارجی به جان یک بچه انقلابی افتاده اند و او را تکه پاره می کنند، فقط رو می‌گردانند ...

🔻بله اذیت شدم، هزینه دادم، پرونده‌سازی و هجمه کردند و ادامه دارد، شاید همانند قبل که تیرشان به سنگ خورد، این بار هم طعم قدرت الهی را بچشند و باز هم نفهمند که حریف خدا نیستند و شاید هم اراده الهی بر آزمایش بیشتر این بنده حقیر باشد و آنها موقتا احساس پیروزی کاذب کنند. اما...

👈 بدانید و بدانند ان الباطل کان زهوقا به مدد اهل بیت از آنچه در اجرای اوامر امامم کردم پشیمان نخواهم شد و رویه‌ام را تغییر نخواهم داد.
حتی اگر امثال حقیر بر اثر ضعف ایمان کم آورده و ساکت شویم، پیروزی حق و رسوایی نفاق قطعی است


💠✍کانال #دکتر_جاویدنیا
🆔 @Dr_Javidnia

26 June 2022 | 07:05