Gap messenger
Download

🔴جرمش آن بود که اسرار هویدا می‌کرد (۱)

🖥 یا مَن چالشُه دائم...

استاد رحیم پور ازغدی:

همیشه موافق، منافق است.
همیشه مخالف (بی دلیل) هم روانی است.
اولیاء خدا در هر قضیه ای اهل موضع گیری و ایجاد چالش با ظلم هستند.

👈جزء دسته سوم نیستم، اما دو دسته دیگر را خوب می‌شناسم، یادم نمی رود روزی را که حتی افراد شناخته شده به صفت انقلابی، در مورد پیگیری قاطعانه مواضع حضرت آقا و انتقاد به شیوه رئیس قوه قضائیه و بیان موارد تخلف وزارتین ارتباطات و اطلاعات و شورایعالی فضای مجازی از قوانین و مقررات و فرمایشات امام جامعه و طرح چند سوال راجع به فعالیت دفتر آقا در نرم افزارهای فیلترشده خارجی این گونه تذکر دادند:

1⃣تندروی کردی.
2⃣از معاونت دادستانی مشهد یک دفعه به معاونت دادستانی کل رشد کردی، اما هنوز برای سمت کشوری بزرگ نشده بودی و رشد فکری لازم را نکردی و تعاملات موجود را نمی شناسی
3⃣برای هر انقلابی حفظ سنگر واجب است
4⃣نگرانت هستیم که با برخوردهای سخت آقایان، حتی به آقا هم بدبین شوی
5⃣اگر سکوت نکنی، زندانت هم بیندازند حمایت نمی‌کنیم
6⃣مقطع قبل از انتخابات وقت مناسبی برای اجرای قانون در فضای مجازی نبود که با آن نامه فیلترینگ جو منفی به راه انداختی

⁉اکنون چند سؤال از آن برادران:
1⃣آیا وقت مناسب ساماندهی فضای مجازی فرا رسید؟
2⃣شما برای اجرایی شدن فرامین امام جامعه چه کردید؟

💠✍ #دکتر_جاویدنیا
🆔 @Dr_Javidnia

26 June 2022 | 07:03