Gap messenger
Download

استرس ترفندی دارد که می تواند شما را نسبت به خوردن غذا حریص کند‼

6 راه برای دور کردن استرس

🔺نفس عمیق بکشید
🔺مدیتیشن انجام دهید
🔺ورزش کنید
🔺خوب بخوابید
🔺مثبت فکر کنید
🔺غذای خوب بخورید
@Dr_SalamatTV

9 May 2018 | 10:19