Gap messenger
Download

🚫سرخ‌کردنی‌ها پیرتان میکنند!

👈هرچیز به مدت طولانی در روغن سرخ شود باعث تسریع فرآیندهای التهابی در بدن می شود

👈این فرآیند سلول‌های بدن را در معرض فرسودگی و پیرشدگی قرار می دهند.
@Dr_SalamatTV

9 May 2018 | 10:17