Gap messenger
Download
Pinned Message
❕اطلاعیه: از تمامی افاضل محترمی که خواستار ارائه‌ی ...
14 November 2020 | 07:37
14 November 2020 | 07:37

⬇🔉 «دروس #خارج #فقه و #اصول حضرت #استاد #سید #محمود #مددی #موسوی»

🗓 «#بیست_و_چهارم (24) #آبان #1399»


✅ فایل اول: #خارج_فقه_عبادات - #کتاب_الطهاره - #فصل_فی_الوضو - #فصل_فی_شرایط_الوضو - #شرط #هفتم

#جلسه #بیست_و_یکم (جلسه 21)✅ «فایل دوم: #خارج_اصول - #دوره_جدید - #مقدمات_سیزده_گانه - #مقدمه_دوم - #مطلب_ششم #فرق_بین_انشاء_و_خبر»

#جلسه #سی_و_هفتم (جلسه 37)

14 November 2020 | 07:36
14 November 2020 | 07:36
14 November 2020 | 07:36

⬇🔉 «دروس #خارج #فقه و #اصول حضرت #استاد #سید #محمود #مددی #موسوی»

🗓 «#بیست_و_یکم (21) #آبان #1399»


✅ « فایل اول: #خارج_فقه_معاملات - #کتاب_الاجاره - #خاتمه_فیها_مسائل - #مساله_7»

#جلسه #چهاردهم (جلسه 14)✅ «فایل دوم: #خارج_اصول - #دوره_جدید - #مقدمات_سیزده_گانه - #مقدمه_دوم - #مطلب_ششم #فرق_بین_انشاء_و_خبر»

#جلسه #سی_و_ششم (جلسه 36)

14 November 2020 | 07:36
14 November 2020 | 07:36
14 November 2020 | 07:35

⬇🔉 «دروس #خارج #فقه و #اصول حضرت #استاد #سید #محمود #مددی #موسوی»

🗓 «#بیستم (20) #آبان #1399»


✅ « فایل اول: #خارج_فقه_معاملات - #کتاب_الاجاره - #خاتمه_فیها_مسائل - #مساله_6 - #مساله_7»

#جلسه #سیزدهم (جلسه 13)✅ «فایل دوم: #خارج_اصول - #دوره_جدید - #مقدمات_سیزده_گانه - #مقدمه_دوم - #مطلب_ششم #فرق_بین_انشاء_و_خبر»

#جلسه #سی_و_پنجم (جلسه 35)

14 November 2020 | 07:35
14 November 2020 | 07:34
14 November 2020 | 07:33

⬇🔉 «دروس #خارج #فقه و #اصول حضرت #استاد #سید #محمود #مددی #موسوی»

🗓 «#نوزدهم (19) #آبان #1399»


✅ فایل اول: #خارج_فقه_عبادات - #کتاب_الطهاره - #فصل_فی_الوضو - #فصل_فی_شرایط_الوضو - #شرط #ششم

#جلسه #بیستم (جلسه 20)✅ «فایل دوم: #خارج_اصول - #دوره_جدید - #مقدمات_سیزده_گانه - #مقدمه_دوم - #مطلب_پنجم #معنای_حرفی»

#جلسه #سی_و_چهارم (جلسه 34)

14 November 2020 | 07:33
14 November 2020 | 07:32
14 November 2020 | 07:24

⬇🔉 «دروس #خارج #فقه و #اصول حضرت #استاد #سید #محمود #مددی #موسوی»

🗓 «#هجدهم (18) #آبان #1399»


✅ فایل اول: #خارج_فقه_عبادات - #کتاب_الطهاره - #فصل_فی_الوضو - #فصل_فی_شرایط_الوضو - #شرط #ششم

#جلسه #نوزدهم (جلسه 19)✅ «فایل دوم: #خارج_اصول - #دوره_جدید - #مقدمات_سیزده_گانه - #مقدمه_دوم - #مطلب_پنجم #معنای_حرفی»

#جلسه #سی_و_سوم (جلسه 33)

14 November 2020 | 07:24

❕ضمن عرض پوزش از افاضل محترم به دلیل مشکل فنی پیش آمده؛ فایل صوتی تصحیح شده‌ی درس خارج اصول جلسه‌ی امروز (17 آبان 1399 ، جلسه‌ی 32)، در کانال قرار گرفت.

14 November 2020 | 07:24
14 November 2020 | 07:23
7 November 2020 | 09:07