Gap messenger
Download

♻ ۳ زمان برای نوشیدن چای سبز

🔷 صبح : کاهش استرس روزانه
🔷 عصر : لاغری
🔷 شب : خواب راحت

♉️ توجه :
در مصرف آن زیاده روی نشود و هر روز در هر ۳ زمان ذکر شده مصرف شود
@Diet

16 January 2022 | 01:45