Gap messenger
Download

📢 برای این جایگاه شغلی، هم اکنون بیش از 20 نفر تقاضا در بازار کار مشهد وجود دارد!
👈 اما شرکت ها به نیروی خوب و مسلط به کار نیاز دارند.
🎯 در بوت کمپ های گذشته ما، استعدادهایی رشد کردند که اکنون در بهترین شرکت های نرم افزاری، مشغول به کار شدند.

💎 آموزش های نظری + کارگاه مهارت آموزی، زیر نظر برنامه نویسان ارشد شرکت ها
💎 فضای آموزشی و امکانات کارگاهی استاندارد، با همکاری جهاد دانشگاهی مشهد
💎 شبیه سازی محیط کار و آماده سازی افراد برای ورود به بازار کار
💎 بورسیه شغلی برای کارورزان برگزیده
💎 امکان تطبیق با واحد درسی کارآموزی، برای رشته های مهندسی کامپیوتر

🗓 شروع دوره: 21 فروردین 1400

اطلاعات بیشتر:
🌐 https://bootcamp.farawin.com
📞 051-31997291
📞 09357242456
@FarawinSupport

هم اکنون ثبت نام کنید:
🌐 https://bootcamp.farawin.com/enroll

23 March 2021 | 08:47