Gap messenger
Download

خلاصه ۱: خلاصه ای از ۱۴ مطلب گذشته و بازخوانی آنها
برای مطالعه به لینک زیر مراجعه کنید
https://beheshtedanayee.ir/Summary1

8 July 2018 | 03:13

سنت های الهی در قرآن ، معانی و تقسیم بندی ها به نقل از سایت حوزه
برای مطالعه این مطلب به لینک زیر مراجعه کنید
https://beheshtedanayee.ir/Post13

8 July 2018 | 03:04

سازمان های یادگیرنده لزوماً باید سازمان و یا اداره باشند؟
برای مطالعه این مطلب به لینک زیر مراجعه کنید
https://beheshtedanayee.ir/Post12

8 July 2018 | 03:00

سنن الهی در ترجمه قرآن کریم آیت الله مکارم شیرازی
برای مطالعه این مطلب به لینک زیر مراجعه کنید
https://beheshtedanayee.ir/Post11

8 July 2018 | 02:58

اسباب و مسببات : پیاده شدن اراده ی الهی از طریق اسباب و مسببات ، یک سنت الهی

برای مطالعه این مطلب به لینک زیر مراجعه کنید.

https://beheshtedanayee.ir/Post10

8 July 2018 | 02:55

نقش الگویى حاكمان در تغییر سبک زندگی و رفتار مردم

برای مطالعه این مطلب به لینک زیر مراجعه کنید.

https://beheshtedanayee.ir/Post9

8 July 2018 | 02:53

ضرب المثل ها و حکمت ها یکی از راههای شیرین کردن زندگی

برای مطالعه این مطلب به لینک زیر مراجعه کنید.

https://beheshtedanayee.ir/Post8

8 July 2018 | 02:50

عقلانیت اسلامی: سرسختی و عدم انعطاف در مقابله‌ی با دشمن مهاجم
برای مطالعه این مطلب به لینک زیر مراجعه کنید.
https://beheshtedanayee.ir/Post7

22 June 2018 | 10:45

مکتب امام و عقلانیت اسلامی در نگاه مقام معظم رهبری و صحیفه
برای مطالعه این مطلب به لینک زیر مراجعه کنید.
https://beheshtedanayee.ir/Post6

22 June 2018 | 10:44

کار اصلى امام، بناى یک نظم مدنى – سیاسى براساس عقلانیت اسلامى بود
برای مطالعه این مطلب به لینک زیر مراجعه کنید.
https://beheshtedanayee.ir/Post5

22 June 2018 | 10:42

مهارت های زندگی، کلید طلایی سعادت خانواده ها و جامعه
برای مطالعه این مطلب به لینک زیر مراجعه کنید.
https://beheshtedanayee.ir/Post4

22 June 2018 | 10:41

دانش آفرینی: نگاهی کاربردی به مفاهیم یادگیری و دانش آفرینی
برای مطالعه این مطلب به لینک زیر مراجعه کنید.
https://beheshtedanayee.ir/Post3

22 June 2018 | 10:38

دل اگر بمیرد چه باید کرد؟ سخن ما دل ها را زنده می کند
برای مطالعه این مطلب به لینک زیر مراجعه کنید.
https://beheshtedanayee.ir/Post2

22 June 2018 | 10:35

قرآن کریم نسخه شفا بخش است اما تا به آن مراجعه نکنیم درمان نمی شویم
برای مطالعه این مطلب به لینک زیر مراجعه کنید.
https://beheshtedanayee.ir/Post1

22 June 2018 | 10:32

بسم الله الرحمن الرحیم

اینجانب سید محمد حسینی ورود شما را به جمع مخاطبین بهشت دانایی به فال نیک گرفته و بابت همراهی شما خرسندم.



اهداف بهشت دانایی:



انسان موجودی است دانایی محور. دانستن، نقشی مهم در موفقیت ها و شکست هایش دارد و با دانایی است که می تواند در این دنیا بهشتی برای خود بسازد و با وجود سختی ها و فراز و نشیب زندگی، ذائقه خود و اطرافیان خود را شیرین نگاه دارد.



اما متاسفانه شاهدیم که بخش قابل توجهی از افراد جامعه، نگاهی همه جانبه به زندگی ندارند و از بسیاری از دانستنی های مورد نیاز، بی اطلاع و یا کم اطلاعند. علاوه بر این، دانستن کافی نیست و پیاده سازی آنها نیازمند تجربه می باشد.



در این سایت بدنبال نشر و تبادل دانسته ها و تجارب همه جانبه زندگی می باشیم.

11 May 2018 | 10:33