Gap messenger
Download

تنها راه برای موفقیت و کسب درآمد، جستجوی مستمر، منظم و برنامه ریزی شده برای مشتریان جدید است.
و عاقلانه‌ترین کاری که می‌شناسم، تلاش برای حفظ مشتریان و افزایش رضایت و وفاداری آنها است.
و بهترین روشی که برای حفظ مشتریان سراغ دارم، این است که هر روز فکر کنید چگونه میتوانید با پولی کمتر از دیروز، چیزی بیشتر از دیروز به آنها بدهید.

« فیلیپ کاتلر »

20 November 2021 | 07:47