Gap messenger
Download

در رویداد « کارآفرینی، از رویا تا واقعیت » در مورد کارآفرینی، لذت زندگی و کار و موفقیت صحبت کردم.
یکی از مخاطبین پرسید، چه جوری متوجه بشیم که کارآفرین می تونیم بشیم یا نه؟
گفتم پاسخ شما را مارتین لوتر کینگ داده است:
اگر هدف تون از زندگی پول، آسایش و رفاه است، قطعا شما یک کارآفرین به دنیا نیامده اید.
و باید به دنبال یک شغل خوب در یک شرکت خوب باشید.
اما اگر هدف‌تون، جنگیدن برای ساختن و آماده‌اید نهایت تلاش‌تون را برای رسیدن به هدف‌تون بکنید و هر شکست را پله‌ای برای رسیدن به هدف‌تون می‌دونید، شما پایه‌های لازم برای کارآفرین شدن را دارید.
شما صبح زودتر از همه میانگین جامعه از خواب بیدار می‌شوید و از هیچ فرصتی برای یادگیری و پیشرفت در مسیر کارتون دست برنمی‌دارید.

15 13 November 2021 | 04:26