Gap messenger
Download

روایتی از تلاش مجاهدانه کادر درمان و پرستاران در ایام مبارزه با کرونا...👩⚕

اینبار زهرا نقوی در بخش فیلم کوتاه این داستان را روایت کرده است.🎥
روایت نفر اول فینال قهرمانان از شهر فامنین را ببینید ...🏅
@az_bist
#آثار_فینال

30 August 2021 | 11:21