Gap messenger
Download
Pinned Message
ارتباط و ارسال به مشاور سینا
@pad ...

نمونه سوالات تفکر و سبک زندگی پایه هشتم ۸

موفقیت چیست ؟
آداب معاشرت به چه چیزی گفته میشود؟
آداب یعنی چه ؟
گفتگو را نام ببرید و ۵ نوع آنرا بیان کنید
خویشتن داری یا مهار نفس چیست ؟
کسب مهارت در خویشتن داری چه فایده ای دارد ؟
رفتار پرخطر را تعریف کنید
کاربرد مجاز مواد مخدر چیست ؟
عزت نفس را تعریف کنید
پنج رکن اساسی عزت نفس را نام ببرید
خودپنداره را تعریف کنید
اعتماد به نفس چیست ؟ و چه تفاوتی با عزت نفس دارد ؟
فشار روانی چیست و به چه دلایلی ایجاد می‌شود؟
عوامل که منجر به فشار روانی می‌شود را تعریف کنید و هشت مورد از انها را نام ببرید
کدام افراد بیشتر از بقیه دچار فشار روانی می‌شوند؟
عصبانیت چیست و نتیجه آن چه می‌شود؟
اگر فردی به شما پرخا؟.ش کرد چه باید کرد ؟ چرا ؟
یازده مورد از عواملی را که موجب افسردگی میشوند نام ببرید
برای درمان افسردگی چه باید کرد ؟
برای کاهش افسردگی چه کار باید کرد ؟
مصرف کننده عاقل کیست ؟
احترام گذاشت به دیگ آن چه معنایی دارد ؟ ۴ مورد ذکر کنید
معیارهای رفتاری چیست ؟
شخصیت هر انسان چگونه نمایان می‌شود ؟
چهار نوع تصمیم گیری را نام ببرید و هرکدام را تعریف کنید.
پیامد های کدام تصمیم گیری بهتر است ؟

6 10 June 2023 | 11:48

نمونه سوالات تفکر و سبک زندگی پایه هفتم ۷

هویت فردی را تعریف کنید
خودآگاهی چیست؟
یادگیری را تعریف کنید
چرا انسان تا پایان عمر نیازمند یادگیری است ؟
مدیریت زمان به چه معناست ؟
برای استفاده بهتر از زمان به چه چیزهایی نیازمندیم ؟
هدف را تعریف کنید و تفاوت آن را با آرزو بیان کنید
اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت به ترتیب برای چند سال تنظیم می‌شوند ؟
برنامه‌ریزی چیست ؟ سه فایده آن را نام ببرید
سبک زندگی یعنی چه ؟
سبک زندگی‌مردم ایران چگونه است ؟
شیوه ای رفتاری را تعریف وحید و شش مدل آن را نام ببرید
تفاوت شیوه رفتاری تهاجمی با پرخاشگرانه را بنویسید
پنج مورد از آثار نیکی به پدر و مادر را بیان کنید
ارتباط های خانوادگی ، مجاورتی و عملکردی را به ترتیب تعریف کنید
اختلاف را تعریف کنید
مدیریت اختلاف چگونه است ؟
اضطراب یا دلهره چیست ؟
چگونه می‌توان بر اضطراب غلبه کرد ؟
خشم چیست ؟ و با ک ام هیجان های منفی همراه است ؟
دوستی را تعریف کنید
رفتار قاطعانه چیست ؟
فشار همسالان به چه چیزی گفته میشود ؟

10 June 2023 | 11:47

بودجه بندی آزمون تفکر در تیم ترم اول سال ۱۴۰۱-۱۴۰۰

درس تفکر پایه هشتم در دو بخش:
از صفحه 33 تا 59
از صفحه 137 تا 150


درس تفکر پایه هفتم در دو بخش :
از صفحه 30 تا 56
از صفحه 93 تا 98

22 December 2021 | 11:03
icon download انتخاب درست.pdf

آشنایی با رشته های تحصیلی برای پایه نهم (ضروری برای مشاوره انتخاب رشته) 9⃣

9 November 2021 | 01:37
9 November 2021 | 01:36
icon download GMI Answer Sheet.pdf

پاسخنامه تست هوش های چندگانه (پایه نهم)

9 November 2021 | 01:35
icon download GMI.pdf

سوالات تست هوش های چندگانه (ویژه پایه نهم)

9 November 2021 | 01:35
9 November 2021 | 01:35
icon download آینده رشته ها.pdf

آینده رشته های تحصیلی در دانشگاه برای پایه نهم (ضروری برای مشاوره انتخاب رشته) 9⃣

9 November 2021 | 01:35
icon download اطلس مشاغل شهر تهران.pdf

آشنایی با مشاغل شهر تهران (صرفا جها آشنایی و اطلاعات تکمیلی) برای همه دانش آموزان بویژه پایه نهم

9 November 2021 | 01:35
icon download Jobs Questions.pdf

فرم بلند تست مشاغل (ویژه پایه نهم) 9⃣📝

9 November 2021 | 01:35
icon download RIASEC فارسی.pdf

تست تیپ شخصیت برای انتخاب رشته و شغل (پایه نهم) 9⃣📝

9 November 2021 | 01:35
9 November 2021 | 01:35
icon download EduGuide.pdf

هدایت تحصیلی برای پایه نهم (ضروری برای مشاوره انتخاب رشته) 9⃣

9 November 2021 | 01:32
9 November 2021 | 01:32
9 November 2021 | 01:30

سلام به دوستان گرامی

امتحان تفکر ترم دوم (خرداد 1400) با توجه به حذفیات ارائه شده از طرف اداره آموزش و پرورش فقط از بخش انتهای کتاب یعنی دروس انتخابی خواهد بود

برای پایه هفتم از صفحه 118 تا انتهای کتاب
برای پایه هشتم از صفحه 137 تا انتهای کتاب

موفق باشید

1 30 May 2021 | 02:49
13 December 2020 | 10:56
13 December 2020 | 10:56