Gap messenger
Download
Pinned Message
🌺🌺🌺🌺🌺سال تحصیلی ۱۴۰۱_۱۴۰۰🌺🌺🌺🌺🌺
1 March 2023 | 10:48

🔴باسلام و آرزوی پیشرفت برای شما دانش آموزان پرتلاش کلاس نهم الف
برای تکمیل نمرات درس فرهنگ و هنر ، حداکثر تا ساعت ۲۰ روز سه شنبه (۱۴۰۱/۱۱/۴) فرصت دارید تکلیف طراحی پوستر و مواردی که تاکنون ارائه نکرده اید را در بخش تکالیف "مدبر" ارسال کنید.
سربلند باشید
سروری

21 January 2023 | 11:51

♦باسلام و آرزوی پیشرفت برای شما دانش آموزان پرتلاش کلاس هفتم الف و ب
برای تکمیل نمرات درس فرهنگ و هنر ، حداکثر تا ساعت ۲۰ روز سه شنبه (۱۴۰۱/۱۱/۴) فرصت دارید تکلیف نقاشی سردوگرم(صفحه ۳۴) و مواردی که تاکنون ارائه نکرده اید را در بخش تکالیف "مدبر" ارسال کنید.
سرانجامتان نیک
سروری

21 January 2023 | 11:49

نمونه کار نهم ب

14 December 2022 | 08:42

این تکلیف برای دانش آموزان پایه نهم ب میباشد.
🔔 یادآوری : لطفا توضیحات داده شده را کامل و دقیق بخوانید.
زارع

14 December 2022 | 08:39

این تکلیف برای دانش آموزان پایه هشتم میباشد.
🔔 یادآوری : لطفا توضیحات داده شده را کامل و دقیق بخوانید.
زارع

14 December 2022 | 08:39

موفق باشید
سروری

9 December 2022 | 09:23
9 December 2022 | 09:21

سلام دانش آموزان عزیز کلاس هفتم الف و هفتم ب
در ادامه یادگیری زیبانویسی خط نستعلیق تحریری باتوجه به توضیحات کاملی که در جلسه حضوری هفته گذشته راجع به اتصالات حروف در نستعلیق بیان شد ، تمرین ص۹ و ص۱۱ را انجام داده و در اولین جلسه حضوری تحویل دهید.
رعایت شکل دقیق اتصال حروف ج چ ح خ به حرف الف و بسته بودن فضای داخل این حرف بسیار مهم است.

9 December 2022 | 09:20

👆 این تکلیف مربوط به کلاس نهم الف است.
موفق باشید
سروری

9 December 2022 | 08:58
9 December 2022 | 08:54

سلام دانش آموزان عزیز پایه نهم
با دقت در تصویر زیر فرم های مختلفي از زوایای طراحی چراغ مطالعه دیده می شود. قسمت های سر و پایه در چند مدل طراحی شده است . با کمی تغییر در این طرح ها و تخیل و ابتکار خود یک چراغ مطالعه طراحی و سپس سایه روشن بزنید. (در کاغذ A4)
زمان ارائه اولین جلسه حضوری خواهد بود.

9 December 2022 | 08:54

تمرین و تکلیف شماره بیست:

دانش آموزان پایه هفتم و هشتم و نهم سلام.

📚تکلیف و تمرین این هفته طراحی آزاد میباشد.

🖍تکلیف داده شده در کلاس انجام و نمره آن نیز داده شد

موفق باشید🌧🌩

16 March 2022 | 03:25
16 March 2022 | 03:25

تمرین سرمشق شماره نوزده:

دانش آموزان پایه نهم سلام.

📚 تکلیف و تمرین خوشنویسی این هفته با قلم و خودکار میباشد.
خوشنویسی از سرمشق شماره ۱ تا ۸ کتاب

✍🏻 با خودکار یک مرتبه به صورت نستعلیق در دفتر خط دار (از سرمشق ۱ الی ۸)
✍🏻 با خودکار یک مرتبه به صورت شکسته نستعلیق در دفتر خط دار (از سرمشق ۱ الی ۸)

📆 مهلت ارسال تکالیف تا روز چهارشنبه ۲۵ اسفند ماه ساعت ۱۸:۳۰ میباشد.

🔔از سرمشق های ۱ ، ۲ ،۳ ،۴ ،۵ ، ۶ ، ۷ و ۸

📝 ارسال آثار بعد از مهلت تعیین شده پذیرفته نمیشود و به آن تمرین نمره تعلق نمیگیرد.

🔎 نکته: ارسال تکالیف فقط به صورت عکس انجام شود.(هر نوع فایلی مورد تایید نمیباشد)

موفق باشید🌨☁

13 March 2022 | 02:10

تمرین سرمشق شماره نوزده:

دانش آموزان پایه نهم سلام.

📚 تکلیف و تمرین خوشنویسی این هفته با خودکار میباشد.
خوشنویسی از سرمشق شماره ۱ تا ۸ کتاب

✍🏻 با خودکار یک مرتبه به صورت نستعلیق در دفتر خط دار (از سرمشق ۱ الی ۸)
✍🏻 با خودکار یک مرتبه به صورت شکسته نستعلیق در دفتر خط دار (از سرمشق ۱ الی ۸)

📆 مهلت ارسال تکالیف تا روز شنبه ۲۱ اسفند ماه ساعت ۱۸:۳۰ میباشد.

🔔از سرمشق های ۱ ، ۲ ،۳ ،۴ ،۵ ، ۶ ، ۷ و ۸

📝 ارسال آثار بعد از مهلت تعیین شده پذیرفته نمیشود و به آن تمرین نمره تعلق نمیگیرد.

🔎 نکته: ارسال تکالیف فقط به صورت عکس انجام شود.(هر نوع فایلی مورد تایید نمیباشد)

موفق باشید🌨☁

9 March 2022 | 02:58
9 March 2022 | 02:58

تمرین سرمشق شماره نوزده:

دانش آموزان پایه هشتم سلام.

📚 تکلیف و تمرین خوشنویسی این هفته با قلم و خودکار میباشد.
خوشنویسی از سرمشق شماره ۹ کتاب صفحه ۶۳

✍🏻 با قلم نی سه مرتبه در دفتر خوشنویسی گلاسه
✍🏻 با خودکار سه مرتبه به صورت نستعلیق در دفتر خط دار
✍🏻 با خودکار سه مرتبه به صورت شکسته نستعلیق در دفتر خط دار

📆 مهلت ارسال تکالیف تا روز شنبه ۲۱ اسفند ماه ساعت ۱۸:۳۰ میباشد.

📝 ارسال تکالیف بعد از مهلت تعیین شده پذیرفته نمیشود و به آن تمرین نمره تعلق نمیگیرد.

🔎 نکته: ارسال تکالیف فقط به صورت عکس انجام شود. (هر نوع فایلی مورد تایید نمیباشد)

موفق باشید☁🌨

9 March 2022 | 02:58
9 March 2022 | 02:58

تمرین سرمشق شماره نوزده:

دانش آموزان پایه هفتم سلام.

📚 تکلیف و تمرین خوشنویسی این هفته با قلم و خودکار میباشد.
خوشنویسی از سرمشق شماره ۹ کتاب صفحه ۶۶

✍🏻 با قلم نی سه مرتبه در دفتر خوشنویسی گلاسه
✍🏻 با خودکار پنج مرتبه به صورت نستعلیق در دفتر خط دار

📆 مهلت ارسال تکالیف تا روز شنبه ۲۱ اسفند ماه ساعت ۱۸:۳۰ میباشد.

📝 ارسال تکالیف بعد از مهلت تعیین شده پذیرفته نمیشود و به آن تمرین نمره تعلق نمیگیرد.

🔎 نکته: ارسال تکالیف فقط به صورت عکس انجام شود. (هر نوع فایلی مورد تایید نمیباشد)

موفق باشید🌨☁

9 March 2022 | 02:58