Gap messenger
Download

امروز بیشتر از دیروز
" دوستت دارم "
و فردا بیشتر از امروز .
و این ضعف من نیست،
قدرت توست...!
#احمد_شاملو

@1love

19 January 2020 | 03:20